Service

tuningfork---Version-2

Gitarrer behöver ses över då och då. Klimatet och fuktigheten påverkar. Nya gitarrer ”ger med sig” och kan behöva halsjustering. De är oftast heller inte optimalt inslipade i översadeln.

Setup

Med en rätt utförd setup blir en hyfsad gitarr en bra gitarr. Följande ingår:

  • dragstångsjustering
  • infilning översadel
  • justering stränghöjd
  • intonering

Bandslip

Gropar i banden försämrar intoneringen, spelbarheten och tonen. En bandslip råder bot på det (om det finns tillräckligt material kvar, om inte: ombandning.) Tjänsten inkluderar setup.

Översyn elektronik

Volym- och tonkontrollerna samt omkopplare kan börja spraka och glappa. Går oftast bort med en dusch elektronikrengöringsspray. Jag kontrollerar och ställer mickhöjden för bästa balans och ton.

Här hittar du min prislista